Grid-grondzaken
Molenweg 25
3708 SC ZEIST
M: 06 246 18 430
Vcard
Klik hier om onze contactgegevens in uw adresboek te importeren.
 

Grid-rentmeesters en Agrarisch Makelaars

Wat wij u kunnen bieden

Van oudsher zijn wij actief in het buitengebied, zowel op de agrarische markt als op de markt voor grond en opstallen die aan de landbouw worden onttrokken.

  • Wij beheren agrarische objecten in opdracht van eigenaren (particulieren, beleggingsmaatschappijen, stichtingen, kerken en overheden). Ons beheer is gericht op het actief werken aan waardeontwikkeling. Sinds een aantal jaren beheren wij ook gronden van bouwers en projectontwikkelaars zolang deze grond nog niet verder wordt ontwikkeld.
  • Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van grond die aan de landbouw wordt onttrokken. We adviseren agrariŽrs, particulieren en bouwers/projectontwikkelaars bij ingrijpen door de overheid voor woningbouw,bedrijventerreinen, infrastructuur, natuurontwikkeling, recreatie en waterbeheer. Verder bemiddelen wij bij de aan- en verkoop van agrarische objecten tussen agrariŽrs onderling.
  • Wij geven adviezen over grond- en pachtzaken, toeslagrechten, quota, ruimte voor ruimte, landgoedontwikkeling, bedrijfsovername, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsbeŽindiging, boedelscheidingen en beŽindiging van samenwerkingsverbanden.
  • Wij verrichten taxaties.

Bij het uitvoeren van deze activiteiten streven wij naar een open en directe communicatie met u als opdrachtgever en de wederpartij. Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat we zeggen.

 
grid-grondzaken-logo2-compressed.jpg
Wij bellen u graag terug!